Konvansiyonel Sistemlerde 8 Şeritli Yolda Plaka Tanıma

Konvansiyonel Kameralar

Entegre Sistemlerde 8 Şeritli Yolda Plaka Tanıma

Entegre Kemaralar

Konvansiyonel Plaka Tanıma Sistemleri

Bir çok ilde kurulumları tamamlanmış veya devam etmekte olan KGYS (MOBESE) projelerindeki plaka tanıma sistemleri tağları gözlemlendiğinde bazı uygulamalarda şerit başına birden fazla kameranın kullanıldığı, hatta orta şerit çizgileri üzerinde bile 1 veya 2 adet kamera kullanıldığı görülebilmektedir.

Şekildeki gibi 4 şeritli bir yolda sistemin çalıştırılması için birçok kamera kullanılmıştır. Bazı sistemler gece ve gündüz plaka tanımayı tek kamera ile yapamadığı için her şerite birden fazla kamera montajı yaparak sorun çözülmeye çalışılmıştır. Fakat kamera açılarının dar olması nedeniyle orta şerit çizgileri üzerinden geçen araç plakalarının tanınamaması, orta şerit çizgilerine de kamera konulmasına neden olmuştur. Bu nedenle 4 şeritli bir yolda çözüm üretebilmek için 4 ile 12 adet arasında kamera montajı yapıldığı görülecektir. Bu durumda;

Plaka çözümleme merkezde yapılacak ise kamera görüntüsünün merkeze aktarılması için çok yüksek bant genişliğine sahip data aktarma hattı gerekecektir. Bu hat kiralık bir hat ise yüksek miktarlarda aylık sabit ücretler ödemek kaçınılmazdır.

Kamera görüntülerinin işlenmesi ile plaka çözümleme yapabilmek için onlarca endüstriyel bilgisayara ihtiyaç duyulacaktır.

Yukarıdaki 4 şeritlik bir yolda bile kullanılan ekipmanlar, ihtiyaç duyulan bant genişliği ve bilgisayar göz önünde bulundurulduğunda sistemin işletilmesinin çok zahmetli ve masraflı olacağı görülecektir.

Entegre Plaka Tanıma Sistemleri

4 şeritli bir yolda 4 ile 12 adet kamera ile çözüm üretebilen konvansiyonel sistemlerin aksine entegre 2 adet plaka tanıma sistemi ile %95 doğrulukta plaka çözümleme yapılabilmektedir.

Tasarım ve teknik özellikler itibariyle sıcak, soğuk, karlı,yağmurlu v.b. hava koşullarında en yüksek oranda plaka çözümleme yapabilmek için tasarlanmış bu cihazlar tek başlarına sahada veya merkezde herhangi bir görüntü işleme bilgisayarı veya yazılımı olmadan sorunsuz olarak yıllarca bakım gerektirmeden çalışmaktadır.

Tüm bu başarının altında, özellikle plaka tanıma için geliştirilmiş donanım ve yazılımlarla, özenle ve uzun araştırmalar sonucunda seçilmiş kamera lensleri ve IR ledlerin birbirleri ile uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanması yatmaktadır.
Sahada veya merkezde bilgisayar olmaması başlı başına bir avantaj sağlarken, ortalama 4-12 adet kamera yerine, sadece 2 adet tattile plaka tanıma sistemi kullanılması yeterli olacaktır.

Aksi halde en fazla 4 kameraya bir endüstriyel bilgisayar kullanılacağı düşünülürse sahada 2 ile 4 arasında endüstriyel bilgisayar bulundulması demektir. Bu da bakım ve onarım maliyetlerinin artmasına neden olacaktır.

Sadece bununla da kalmayacaktır. Sık sık ayarlanması gereken kamera focuslarının ve ömürleri kısa olan IR Led lerin değiştirilmesi, yeniden kamera focuslarının ve Ir Led odak noktaların ayarlanması için sahada çalışacak ekipler, bu ekiplerin ihtiyaçları, işlemler sırasında trafiğin kesilmesi gibi çalışmalar zamanla bakımı zor ve çok pahalı fakat başlanğıç maliyeti “UCUZ” olan sistemlerin aslında daha 1. yıldan sonra işletilmesinin ne denli zor ve maliyetli olduğunu ortaya çıkaracaktır.