Entegre Plaka Tanıma Sistemi Kamera Görüntüsü

Konvansiyonel Kameralar

Konvansiyonel Plaka Tanıma Sistemi Kamera Görüntüsü

Entegre Kemaralar

Konvansiyonel Plaka Tanıma Sistemleri Araç Fotoğraf Çekimleri

Plaka tanıma yapabilmek için dar açı ile plaka tanıma noktasına konuçlandırılan bir çok plaka tanıma sistemi, sisteme aşağıdaki gibi sadece plakanın bulunduğu bölgenin fotoğrafını gönderebilmektedir. Daha geniş açılı fotoğraflar gönderecek şekilde konumlandırıldığında ise plaka karakterleri küçüldüğünden dolayı doğru tanıma ciddi oranda düşmektedir.

Ayrıca, bir çok plaka tanıma sisteminde kameraların plaka tanıma yapabilmesi için aracın geliş yada gidiş istikametinde aracı direct karşıdan gören yerlere konuşlandırmak gerekmektedir. Genellikle mercek kapsama alanının köşelerine veya açılı bir şekilde yakalanan fotoğraflardan plaka tanıma yapamamaktadır.

Entegre Plaka Tanıma Sistemleri Araç Fotoğraf Çekimleri

Tattile kameralarda siyah-beyaz çekilen plaka tanıma fotoğraflarının %80 inde aracın tam görüntüsü yakalanmaktadır. Plaka tanıma sistemi üzerinde ikinci bir mercek olan modellerde ise aracın %100 tam görüntüsü renkli olarak çekilip merkez sunucuya aktarılmaktadır.

Sistem araç geçerken, aynı aracın birden fazla fotoğrafını çekmekte, çekilen fotoğraflardaki grafiksel histogramlar değerlendirilerek fotoğraf çerçevesi içinde aracın en çok kapladığı alanı barındıran fotoğrafı merkeze aktarmaktadır.

Aşağıdaki görüntülerden de görülebileceği gibi küçük ve çok satırlı plakalar, orta şeritten geçen aracın mercek kapsama alanı içinde sağ üst köşede çok kısa süre görünmesi ile yakalanması sonucu tanınan araç görüntüsü, ön veya arka plakalara yönelik örnek plaka tanıma görüntüleri yer almaktadır.