Faaliyet Alanları

Fideltus Advanced Technology Venture’nin disiplinli yatırım stratejisi, hızla büyümekte olan dört temel ilgi alanı üzerine odaklanmaktadır: komünikasyon, altyapı, yazılım ve servisler, tüketici teknolojisi, biyo-eczacılık, tıbbi cihazlar ve gelişen teknolojiler. Portföyümüzdeki firmaların büyük bir kısmın Türkiye’de bulunmaktadır.

Hedef Pazarlar

  • Komünikasyon
  • Altyapı
  • Yazılım ve Servisler
  • Gelişen Teknoloji
  • Tüketici Teknolojisi
  • Biyo-eczacılık
  • Tıbbi Cihazlar
  • Robot Teknolojileri
  • Bilgi Teknolojileri

Stratejimiz

Harika fikirler, yenilikçi teknolojiler ve olumlu piyasa şartları başarılı bir firma için yapı taşları olsa da, aradığımız esas başarı unsuru sağlam işletme deneyimine ve kökleri derinlere dayanan alan uzmanlığına sahip olağanüstü bir yönetim ekibidir. Yatırım stratejimizin temelinde, portföy çeşitliliği, stok – piyasa performansına minimum güven, portföydeki firmaların aktif olarak izlenmesi ve mevcut yatırımlarının disiplinli yönetimi bulunmaktadır. Tipik olarak yatırımlarımızın ilk sendikasyonlarını biz gerçekleştiriyoruz. Bir yatırım sendikasyonu gerçekleştiğinde, Fideltus yönetim kurulu üyeliğine aktif biçimde devam eder ve işlevsel, stratejik ve finansal olmak üzere çok çeşitli görevlerde yardımcı olur. Özellikle, portföyümüzdeki firmalara, Fideltus’un işbirlikçi ve katma değerli yatırım felsefesini izleyerek, yönetim ekiplerini geliştirme, rekabetçi stratejilerini düzeltme ve endüstri ortaklıklarını güçlendirme bakımından yardımcı oluyoruz.

Fideltus İleri Teknoloji Hakkında

FIDELTUS, bilginizin gücünü açığa çıkarmanıza yardımcı olan teknoloji ve araçlar sağlamaktadır. Esnek, ölçeklenebilir ve güvenli bilgi altyapıları tasarlamanıza, inşa etmenize ve yönetmenize yardımcı olabiliriz. Ve bu altyapılarla, bilginizi erişilebilir, araştırılabilir, paylaşılabilir ve sonunda işlenebilir kılmak için akıllı ve etkili biçimde depolayabilir, koruyabilir ve yönetebilirsiniz.

FIDELTUS bilgi altyapısını aynı zamanda bilginizin yaşam boyu yönetim stratejilerinin uygulanması, kritik bilgi varlıklarınızın emniyete alınması, rekabet avantajı için içeriğinizin arttırılması, veri merkezi işlemlerinizin otomatikleştirilmesi, güç ve soğutma giderlerinin azaltılması ve daha fazla amacın temelin olarak kullanabilirsiniz.

Kısacası, bilgi altyapısıyla, potansiyel olarak ciddi risklerden kaçınıp, bilgi yönetimi ile ilişkili önemli giderleri azaltırken, iş avantajı için değerinden tam anlamıyla yararlanabilirsiniz.

Birçok müşterimize yardımcı oluyoruz.

FIDELTUS, EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) bölgesinde, kamu sektörü ve özel sektörler olmak üzere her tip ve her ölçekli sektördeki kuruluşlarla çalışmaktadır. Müşterilerimiz arasında, bankalar ve diğer finansal hizmet firmaları, üreticiler, sağlık ve yaşam bilimi kuruluşları, Internet hizmeti ve telekomünikasyon sağlayıcıları, havayolları ve nakliye firmaları, eğitim kurumları ve kamu sektörü acenteleri yer almaktadır.

Güçlü liderlik kaydı

Bugün, dünya genelinde 100’ü aşkın çalışanımız bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanında, 60’ı aşkın ülkedeki yaklaşık 40 satış ofisi ve çok sayıda ortağımız tarafından temsil edilmekteyiz. Dünyada bilgi altyapısına odaklanmış en geniş satış ve servis gücüne sahibiz ve teknoloji, dış kaynak, sistem entegrasyonu, servis ve dağıtım ortaklarımızdan oluşan global ağ ile yakından çalışmaktayız.

Sosyal ve çevresel açıdan sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve yerel ve global ortamlarda dikkatli ve düşünceli bir komşu olmayı taahhüt etmekteyiz.