Konvansiyonel Plaka Tanıma Kameraları

Konvansiyonel Kameralar

Entegre Plaka Tanıma Kameraları

Entegre Kemaralar

Konvansiyonel Plaka Tanıma Kamera Sistemleri

Özellikle ucuz analog kameraların kullanıldığı sistemlerde uzak görüntülerin net olmaması nedeniyle plakaların tanınamaması kamera focusunun daha kısa mesafelere yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Buda;

Plakası tanınan araçların sadece plakanın bulunduğu kaporta alanının resminin çekilmesine, hiç bir zaman aracın tam görüntüsünün alınamamasına neden olmaktadır.

Dar açısı nedeniyle şekildende anlaşılabileceği gibi iki şerit ortasındaki şerit çizgisi üzerinden geçen araç plakalarının tanınması mümkün olmamaktadır.

Plaka çözümlemelerde maliyetlerin düşük tutulması için kullanılan kamera lensleri gece/gündüz, güneşli/kapalı, yağmurlu, karlı veya tozlu hava koşullarında plaka tanıma oranları kabul edilemeyecek seviyelere düşmektedir. Genellikle kabul veya teknik yeterlilik testleri, güneşli ve herhangi bir olumsuz hava koşulunun olmadığı zamanlarda yapılmaktadır. Bu durumlarda alınan sonuçlara göre yapılan değerlendirmeler ilerde büyük sıkıntılar ortaya çıkarmakta kimi zaman milyonlarca dolar paralar harcanarak alınan sistemlerin çok kısa zamanda atıl duruma gelmesine ve daha verimli sistemlerin alınması ile ilgili arayışların yeniden başlamasına neden olmaktadır. Çoğu zamanda bu arayış sonunda başta yapılan hatalar yeniden yapılmakta, teknolojisinde hiç bir değişiklik yapılmayan, A kamerası yerine B kamerasını kullanan, sadece plaka çözümleme yazılımlarında yapılan ufak değişikliklerle ortaya çıkartılan sistemler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Sonuçta; Yine aynı sistemler satın alınmakta bu da kısır bir döngü şeklinde bütçelerin verimsiz şekilde harcanmasına neden olmaktadır.

Entegre Plaka Tanıma Kamera Sistemleri

Tattile kameralar, kullanılan mercek ve diğer sistem özellikleri sayesinde iki şeritli bir yolda tek başına saniyede 25 adet plaka çözümleme yapabilmektedir.

Araç görüntülerinin yakalanıp plakasının çözümlenmesi için siyah-beyaz mercek kullanırken, kutu içerisinde ikinci bir mercekle daha geniş açıdan renkli fotoğraf çekmekte ve istenilirse video streaming ile plaka tanıma noktasından sürekli görüntü aktarabilmektedir.

Tattile kameraların tüm modellerinde megapixel kameralar kullanılmaktadır. Ayrıca, Plaka tanıma mesafesine göre alternatif (10-25 metre) mercek çeşitleri de bulunmaktadır.

Şekillerden de anlaşılabileceği gibi 2 şeritli bir yolda konvansiyonel sistemlerden en az 2 adet (bazı konvalsiyonel sistemlerde gece karanlığında plaka tanıma için tek şeritte 2 adet kamera kullanılmaktadır) kamera kullanılmakta fakat yinede şerit ortasından geçen araçların plakaları çözülememektedir. Entegre sistemlerde ise 2 otoyol şeriti için 1 adet plaka tanıma sistemi kullanılması yeterli olmaktadır.