Konvansiyonel Sistemler

Konvansiyonel Sistemler

Entegre Plaka Tanıma Sistemleri

Entegre Sistemler

Konvansiyonel Plaka Tanıma Sistemi

Şekilden de anlaşılacağı gibi parçalı bir çok ekipmandan oluşan konvansiyonel sistemler öncelikle plaka çözümlemenin sahada veya merkezde yapılması şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar.

Her iki durumda da kameralardan gelen görüntü ayrı bir bilgisayar tarafından işlenmekte ve çözümleme yapılmaktadır.

Merkezde yapılan çözümlemelerde ise saha ile merkez arasında yüksek bant genişlikli bir haberleşme altyapısı gerekmektedir. Bu da daha fazla işletme gideri demektir. Ayrıca saha ile merkez arasındaki haberleşmede yaşanacak en ufak bir gecikme, görüntünün merkeze aktarılamamasına ve plaka tanıma oranının ciddi oranda düşmesine neden olacaktır.

Bu tür sistemler, plaka çözümlemede önemi oldukça büyük olan kameraların analog veya digital olması bakımından yine ikiye ayrılmaktadır. Günümüzde analog kameralarla yapılan plaka çözümlemelerin başarı oranının çok düşük olması ve ne yapılırsa yapılsın görüntü kalitesinin ihtiyaç duyulan kaliteye ulaştırılamaması nedeniyle bir çok plaka tanıma geliştiricisi tarafından kullanılmamaktadır. Biraz daha fazla kalite ve doğruluk oranı isteyen geliştiriciler çoğunlukla IP tabanlı megapixel kameralar kullanmaktadırlar. Fakat plaka tanıma işlemleri yine sahada veya merkezdeki bilgisayarlar tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Plaka çözümlemede özellikle analog kamera kullanmayı tercih edenler en fazla 4 kamera için mutlaka bir adet bilgisayar ve capture kart kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da çok sayıda plaka tanıma noktası bulunan sistemlerde sahada onlarca belki yüzlerce endüstriyel bilgisayar kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu endüstriyel bilgisayarların tamir ve bakımları ile bu tamir ve bakımların gerçekleştirilmesi sırasında yolların kesilmesi, otoyollarda bulunan başüstü tağlara çıkmak için bulundurulacak ekipman ve personel maliyetleri gibi giderler düşünüldüğünde ciddi miktarlarda işletme maliyetlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Göz ardı edilmemesi gereken noktalardan birisi de sahada kullanılan endüstriyel bilgisayarda yaşanacak basit bir donanımsal arızanın bile tüm sistemin çalışmamasına ve plaka tanıma noktasındaki tüm şeritlerden geçen araç plakalarının belkide günlerce çözülememesine neden olmasıdır.

Donanımsal arızaların yanında endüstriyel bilgisayar işletim sisteminde meydana gelebilecek kilitlenme, yavaşlama, arızalanma gibi sistemin yeniden kurulmasını gerektirecek durumlar, gerekse basit bir reset gerektiren sorunlarda yine sistemin günlerce plaka çözememesine neden olacaktır.

Gerek analog kamera kullanan sistemler gerekse IP kamera kullanan sistemler, maliyetlerin düşürülmesi için birden fazla (1-4 arasında) kameradan gelen görüntülerin çözümlenmesinde bir tane bilgisayar kullanmaktadır. Bu başlıca aşağıdaki sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Birden fazla kamera görüntüsünün işlenmesi nedeniyle yaşanacak performans düşmeleri ve doğru plaka tanıma oranında azalma. Plaka kaçırma oranının artması.

Plaka çözücü bilgisayarda meydana gelebilecek donanımsal veya yazılımsal bir arıza nedeniyle bilgisayara bağlı tüm plaka tanıma şeritlerinin çalışmaması.

Plaka çözücü bilgisayarda meydana gelebilecek donanımsal veya yazılımsal bir arıza nedeniyle bilgisayara bağlı tüm plaka tanıma şeritlerinin çalışmaması.

Plaka tanıma noktasında, sistemin kurulum yapılmasından sonra özellikle şerit azalması gibi durumlarda iptal edilen şeriti izlemek üzere kullanılan kameranın atıl duruma çıkarak başka bir noktada plaka tanıma sistemi olarak kullanılamaması.

Entegre Plaka Tanıma Sistemi

Entegre Plaka Tanıma Sistemi

Entegre sistemlerde, plaka çözümleme için gerekli tüm ekipman ve yazılımlar diğer sistemlerdeki kamera muhafazası kadar bir alanın içinde kamera, IR Led, OCR işlemcisi gibi gerekli olan tüm bölümleri bir arada toplayarak entegre bir sistem halinde kullanıma sunulmuştur. Bu sayede sistem çok daha verimli sonuçlar elde edilebilmektedir.

Plaka çözümleme için gerekli olan tüm ekipmanların tek bir muhafaza içinde toplanması beraberinde daha hızlı ve yüksek oranlarda doğruluğa sahip plaka tanıma sisteminin ortaya çıkmasına neden olmakta, bakım ve onarım gerektirmeden çok daha uzun süreler sorunsuz çalışabilmektedir.

Yukarıdaki şekillerden de anlaşılabileceği gibi sahada ne kadar plaka tanıma noktanız ve otoyol şeridiniz olursa olsun tek ihtiyacınız olan plaka çözümleme sisteminden başka çözümlenen plakaların depolanmasını sağlayacak sunucudur. Plaka tanıma sistemine 24 Volt enerji vermek ve network bağlantısını yapmak yeterlidir. HTTP üzerinden yönetilebilen bir arabirime sahip olan plaka tanıma sistemi 20-30 adet/saniye plaka tanıma kapasitesi ve yıllarca sorunsuz çalışması ile işletme giderlerini en aza indirmektedir.

Enteğre plaka tanıma sistemi, içinde barındırdığı OCR işlemcisi sayesinde yüksek doğrulukta plaka tanımakta ve plakasını tanıdığı aracın fotoğrafını istenilen kalitede merkez sunucusuna aktarmaktadır. Fotoğraf kalitesinin ayarlanabilir olması düşük bant genişliklerinde bile sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır. Diğer sistemlerde upload bant genişliğinin yüksek olması nedeniyle tercih edilen pahalı fiber ve G.SHDSL gibi hatlar yerine çok daha az aylık giderlere alınabilen ADSL, 3G gibi asenkron hatlarla bile plakası tanınan görüntüler sunucuya rahatlıkla aklarılabilmektedir.

Sadece plaka tanıma için tasarlanmış bu sistemin yaz aylarının çok sıcak günlerinde veya kış aylarının çok soğuk günlerinde bile haftanın 7 günü günde 24 saat kesintisiz yıllarca sorunsuz çalıştığı yurtiçi ve yurtdışındaki kullanımlarında kanıtlanmıştır. Yıllar boyunca plaka tanıma sistemine yapılacak olan tek bakım, tozlu ortamlarda kamera merceği önündeki cam muhafazanın kirlenmesi nedeniyle oluşabilecek tozun silinmesidir.

* Sektörde bulunan tüm plaka tanıma sistemlerindeki plaka çözümleme bilgisayarlarında kullanılan işletim sistemi microsoft windows XP veya daha üstüdür.