PLATAR VE GELENEKSEL SİSTEMLER ARASINDAKİ FARKLAR
Platar Plaka Tanıma Sistemi Farkları

Plaka Tanıma Sistemleri

Geleneksel sistemlerde bir plaka okuma noktasında

 1. Analog veya IP tabanlı kamera
 2. Dış ortamlarda çalışmaya uygun endüstriyel bilgisayar
 3. Şehir şebeke enerjisi
 4. Görüntü işleme kartı
 5. Plaka çözümleme yazılımı
 6. Merkeze aktarma için yüksek bant genişliğine sahip haberleşme altyapısı, gerektirmektedir.

Platar Plaka Tanıma Sistemi

Vega 2HD Plaka Tanıma Donanımı
Plaka Tanıma Sisteminde ise  Sadece 1 Tattile Plaka Tanıma Sistemi Kamerası Yeter

Plaka Tanıma Sistemi Farkları

Geleneksel veya konvansiyonel plaka tanıma sistemleri sürekli PC bağımlısıdır ve Windows işletim sistemi üzerinde çalışır. Birçok plaka tanıma şeridinin olduğu konumda plaka tanıma işlemini yapabilmek için birden fazla bilgisayar çalıştırılması zorunludur.

Platar Plaka Tanıma Sistemİ Genel Özellikleri

 • Plaka tanıma ve arşivleme
 • Polnet plaka kontrol
 • Polnet plaka kontrol sonuçlarına göre seçenekli alarm kontrolü
 • Özel birimler için geliştirilmiş operasyonel özellikler
 • Plaka geçişlerinde sms ile otomatik bilgilendirme
 • Serbest geçişler için plaka tanımlama
 • Dahili karaliste kontrolü
 • Mükerrer geçiş kontrolü
 • Hız Sınırı Kontrolü (VEGA 2H Radarlı Kamera Kullanılmalıdır)
 • Aynı güzergahta seyreden araçlarda ortalama hız kontrolü
 • Şerit ihlali kontrolü
 • İzleme,yönetim ve raporlama için web arabirimi
 • El bilgisayarlarından (PDA) izleme
 • Yüksek tanıma oranına sahip plaka tanıma
 • Bütünleşik kırmızı ışık kontrolü
 • Bütünleşik radarlı plaka tanıma

Plakaların çözümlenmesi için temelde iki yol vardır.

Birinci Yol:

Plaka tanımanın yapılacağı konumda bildiğimiz, üzerinde Windows işletim sistemi çalışan, plaka tanıma işleminin yanında onlarca işletim sistemi için gerekli işlemleri yapmak zorunda kalan bilgisayarlar bulunmaktadır. Sahada onlarca plaka tanıma konumunuzun olduğunu düşünürseniz sahada bu bilgisayarların yaz ve kış hava şartlarına göre işletmesinin ne denli zor olabileceğini hayal etmek hiç te zor değildir. Kaldı’ ki aynı konumdaki tüm otoyol şeritlerinden geçen araç plakalarının sadece bir bilgisayar yardımı ile çözülebileceğinin garantisi de yoktur. Şerit sayınız ne kadar çok ise sahada bulunduracağınız bilgisayar sayısı da o kadar çok olacaktır. Sahada çözümlenen araç plakası sonunda merkezde arşivleneceği sunucuya gitmeye hazırdır. Plaka çözümleme bilgisayarı kendisine bağlı olan analog veya sayısal kameralardan gelen görüntü içindeki plakayı çözer ve merkezi sunucuya aktarır. Her plakası tespit edilen araç için merkezi sunucuya aktarılacak dosyanın boyutu, dosya kalitesine göre 30-150 Kilobayt arasında yer kaplayacaktır.

İkinci Yol:

Plaka tanıma yapılacak konumda, plaka tanıma için Windows tabanlı bir bilgisayar bulundurmamaktır. Sadece bu kelime bile sahada yaşayabileceğiniz birçok sorunu halletmiş gibi görünse de aslında daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çünkü sahadaki görüntünün KAYIPSIZ merkeze aktarılması ve bu kez de merkezdeki Windows işletim sistemleri üzerinde çalışan bilgisayarlardaki plaka tanıma yazılımlarında çözmeniz gerekecektir. Bu da sahada çok sayıda plaka tanıma şeridi bulunan uygulamalar için onlarca belki de yüzlerce bilgisayarın sürekli çalışması ve bakımlarının yapılması, enerjilerinin sağlanması, enerji kesilmelerinde kesintisiz güç kaynaklarının hazır bulundurulması gerekecektir. Merkezdeki birçok bilgisayarın bulundurulmasının dışında asıl sorun sahadaki görüntünün merkeze aktarılması için kiralanacak Telekom hatları, bu hatlara ödenecek aylık iletişim masrafları veya bulunduğunuz yeri delik deşik etmenize sebep olacak fiber hatların çekilmesidir. Çünkü 1 adet analog bir kameranın görüntüsünün bile kayıpsız merkeze aktarılması için en az 2 Mega Bit bant genişliği gerekmektedir. Uygulama noktasında sadece bir adet plaka tanıma şeridinin olmayacağı düşünülür ise bu bant genişliği ihtiyacı katlanarak artacaktır. Tabi ki sonuçta kiralık hatlara ödenecek iletişim masraflarının da katlanarak artması kaçınılmazdır.

Plaka tanıma ister merkezde isterse sahada yapılsın, her iki yolda da karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri son teknoloji ürünlerin çözümlerinin yanında çözüm üretmekten oldukça uzaktır.

Tattile plaka tanıma kameraları, bütünleşik yapısı ve plaka tanımaya özel geliştirilmiş işletim sistemi ile yukarıda bahsedilen sorunların tamamını çöpe kaldırmakta ve yıllarca sorunsuz ve maksimum performansta çalışan gerçek çözümler sunmaktadır. Harici hiçbir aparata veya yazılıma gerek duymadan plakalar çözümlenmekte ve çözümlenen araç plakaları merkez sunucusuna fotoğraf olarak aktarılmaktadır.

Özellikle vega2h, velox (dâhili radarlı hız ihlal tespit kamerası) ve velored (dâhili kırmızı ışık ihlal tespit kamerası) modelleri ile her türlü ihtiyaca çözüm üretmektedir. Tak çalıştır mantığı ile üretilmiş olan plaka tanıma sistemleri, sadece plaka tanıma kamerası değildir. İçerisinde yüksek çözünürlüklü Megapixel CCD mercekli kamerası, dâhili OCR plaka tanıma işlemcisi, dâhili en az 50.000 saat ömürlü IR aydınlatıcısı ile 7/24 her tülü hava koşullarında sorunsuz çalışacak gerçek plaka tanıma sistemidir.

Montaj işlemleri için yol üstüne tag yapılma zorunluluğu yoktur. Otoyol sağ ve sol şeritlerinden 1 metre içeriye, 3 metre yüksekliğindeki direklere montaj yapılabilmektedir.

En az 5 yıl boyunca tek yapmanız gereken ortalama 6 aylık dönemlerde plaka tanıma sistemi muhafazasının ön camının silinme ihtiyacıdır. Buda olmasa kamera montajını yaptığınız yeri bile unutturabilecek bir sistemdir.

Tattile plaka tanıma ürünlerinin hiç birisinde Microsoft windows işletim sistemi kullanılmamaktadır. Sistemlerde, Linux çekirdek üzerinde grafik işleme için özel geliştirilmiş TOS (Tattile Operation System) çalışmaktadır. Tek görevi, aracı tespit etmek ve plakasını en doğru şekilde tanımaktır.